• Kompetanseløft i barnehagen

  Være Sammen har et tett samarbeid med Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, som har det faglige ansvaret for litteratur og teorier som brukes i veilederkursene. Teorien er presentert i fire hefter. Denne boken er en samling av de fire teoriheftene. Teksten er bearbeidet på en slik måte at den skal kunne leses av flest mulig, også personer uten pedagogisk bakgrunn.

   

  Hovedinnhold i "Kompetanseløft i barnehagen":

  1. "Den autoritative voksenstilen og relasjonsarbeid i barnehagen"
  2. "Tidlig innsats og håndtering av utfordrende atferd"
  3. "Veiledning i kollegagrupper"
  4. "Implementering, organisasjonslæring og teamutvikling".

  Kompetanseløft i barnehagen

  Pris 124,-