VEILEDERKURS

VEILEDERKURS

Veilederkurset vil gjøre deg kompetent til å drive opplæring og veiledning i egen barnehage, med utgangspunkt i de fem kjernekomponentene for kompetanseløftet Være Sammen: * en autoritativ voksenstil, *kommunikasjon og perspektivtaking, *tidlig innsats, *håndtering av utfordrende atferd og *organisasjonsutvikling, innovasjon og implementering

VEILEDERKURS SUNDVOLDEN

Dato:

Del 1 Onsdag 16. Jan og 17. Jan 2019

Del 2 Onsdag 20. Mars og 21. Mars 2019

Tid: Kl 9.30 - 16.00 dag 1 og 9.00 - 15.00 dag 2
Sted:

Sundvolden Hotel, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

Pris: 6000 pr deltaker + Dagpakke kr 295

Medvirkende i løpet av kurset:    

  Pål Roland og Svanaug Lunde (fra Læringsmiljøsenteret)    

  Eyvind Skeie (Være Sammens forfatter)    

  Silje Flesjå (pedagog, ressursveileder)    

  Nanna Weberg (ressursveileder og kursansvarlig)

 

 

Velkommen til fire inspirerende og viktige dager!

Flere kurs