• Løvebøker

    Alle 16 løvebøkene har et tema som knytter seg opp mot viktige læringsmål og temaer i Være Sammen. Teksten i bøkene har en reflekterende og filosofisk stil. Bildene er ment som utgangspunkt for med barnet eller barna. Bøkenes størrelse er 21x21 cm. Dette er bøker som egner seg for den nære og gode samtalen med et eller flere barn i mindre grupper, enten det er i barnehagen, SFO, i grunnskolen eller hjemmet.

    Løvebøker