Mobbing i barnehagen

Mobbing i barnehagen

HVA KAN ANSATTE OG FORELDRE GJØRE?

18. april 2016
Tove Flack, Læringsmiljøsenteret, UiS

DEN AUTORITATIVE VOKSENSTILEN SOM BESKYTTELSESFAKTOR

Her finner du en god artikkel fra Læringsmiljøsenteret som forklarer sammenhengen mellom voksenstil og hvordan barmet utvikler evne til kommunikasjon og samspill. Fin å lese for både ansatte og foreldre til barn i barnehage og skolealder. 

http://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/mobbing-i-barnehagen/mobbing-i-barnehagen-hva-kan-foreldre-og-ansatte-gjoere-article80989-14852.html

RELATERTE ARTIKLER