IMPLEMENTERING

IMPLEMENTERING

04. februar 2016
Pål Roland, Læringsmiljøsenteret, UiS

For å oppnå god kvalitativt i barnehagen som fremmer gode læringsmiljø for barn, blir en avhengig av at teoretiske prinsipper overføres til praksis. Det å overføre teorier, ideer, visjoner og aktiviteter til praksis kalles implementering(Fullan, 2007). 

Et eksempel kan være å omsette nye teorier som kan skape gode læringsmiljø inn til barnehagens daglige praksisutøvelse. For at implementeringsprosessen skal være vellykket, krever det en forståelse hos de ansatte i barnehagen om hva god implementering er.

 

God implementeringskvalitet (Greenberg mfl., 2005) vil være avgjørende for å oppnå positiv endring i hele organisasjonen. Dette innebærer at hele personalet arbeider med kollektive prosesser over tid, knyttet til det aktuelle innholdet endringen har. Innovasjonsarbeid og implementeringsprosesser er komplekse og omfattende. De består av flere prosesser som både strekker seg over tid og går inn i forskjellige faser (Ertesvåg & Roland, 2014; Fullan, 2007).

 

 

LAST NED PDF FIL - Implementeringsplakat
LAST NED PDF FIL - FRA BESLUTNING TIL VARIG DRIFT
LAST NED PDF FIL - HJELPEPUNKTER TIL IMPLEMENTERINGSPLAN
LAST NED PDF FIL - Være Sammen-Quiz
LAST NED PDF FIL - LEVELS OF USE
LAST NED PDF FIL - KARTLEGGING BRUK AV MATERIELLET
LAST NED PDF FIL - VURDER DIN KAPASITET

RELATERTE ARTIKLER